POLICIES IN ENGLISH

The following policies govern classes and one-time sessions at Raising English.  Please feel free to contact us at admissions@wordpress-649787-2121462.cloudwaysapps.com to discuss any of these policies prior to registering for a class.

Registration Process

* Advance registration is required for all class series.  We recommend that you call us to ensure space.

* When your registration is received and processed, we’ll contact you to confirm.  Be sure to include correct contact information on the registration form.

* Late registration (joining a class after the series has begun) is possible on a space-available basis prior to the third week.  We regret that we are unable to pro-rate the class fee for late registrations.

Fees

* Class fee includes all materials.

* Class fee is due upon registration and is required in order to guarantee your child’s spot.  The complete fee must be fully paid prior to the start of the first class.

Cancellation and Refunds

* You may cancel your registration for a class series prior to the beginning of the first class for a full refund minus a $50 processing fee.

* You may withdraw from an ongoing series after the first or second class and receive a refund equal to half the tuition fee minus a $50 processing fee.

* No refund will be given for withdrawal from an ongoing series after the third class begins.

* No refund will be given for a missed class.  Makeup sessions can sometimes be arranged if space is available in a comparable class; contact us at info@wordpress-649787-2121462.cloudwaysapps.com to discuss.

* If Raising English needs to cancel a class due to inclement weather or illness, we will attempt to contact you with as much advance notice as possible.  If we have to cancel a class, we will offer a make-up class after the scheduled end of the class series.

* For private lessons, we require an advance notice of 24 hours for a class cancellation. Only upon a prior notice of cancellation before 24 hours of the actual class time, we are able to offer a replacement class.

Parent and Child or Drop-Off

* We love having parents stay and participate in class.  Parents are welcome to participate in any class for any age of kids.

* Classes for 1- and 2-year-old and Open Studio are “parent + child” only.

* Classes for 2-3 year-old are “drop-off optional.”

* Classes for 4-year-olds and up are “drop-off only.” We must have complete contact information for you on your child’s registration form if you plan to drop off.

* If you do want to drop off your child, please plan to return 5 minutes before the scheduled end of the class to help your child gather up his or her work and pack up.  Call the class teacher if you’ll be late to avoid any anxiety for us or your child!

Snacks, Allergies, and Wellness

* Classes at Raising English do not have snack time; however, you may bring snacks for your child.  No snacks — for adults or kids — are allowed inside the classroom.

* Please do not bring any hot drinks into the facility.

* Please do not bring a sick child to class.  We know how hard sick days can be, but we want to keep everyone healthy.

Beleidspunten

Wij vragen u aandacht voor de onderstaande beleidspunten ten aanzien van de lessen eenmalige sessies van Raising English. Neem gerust contact met ons op info@wordpress-649787-2121462.cloudwaysapps.com om het even welk van dit beleid voorafgaand aan de inschrijving voor een klas te bespreken.

Registratieproces

* Vooraf inschrijven is verplicht voor alle klassen/lessen. Wij raden u aan te ons bellen om er zeker van te zijn dat er plek is.

* Wanneer uw inschrijving is ontvangen en verwerkt, zullen we contact met u opnemen om een en ander te bevestigen. Zorg ervoor dat u de juiste contactgegevens op het inschrijfformulier invult.

* Deelnemen aan een klas nadat de lessen zijn begonnen is mogelijk als er nog open plekken zijn voor het begin van de 3e week. Wij kunnen helaas geen pro-rato tarief toepassen voor late registraties.

Vergoedingen

* Het te betalen bedrag is inclusief alle materialen.

* Het te betalen is verschuldigd bij de registratie en is vereist om de plaats van uw kind te garanderen. De volledige vergoeding moet volledig worden betaald voorafgaand aan de start van de klas.

Annulering en restitutie

* U kunt uw inschrijving voor een serie lessen annuleren voor de start van de 1e les. U ontvangt dan het volledig bedrag minus € 50,- administratiekosten retour.

* U kan zich terugtrekken uit een lopende serie lessen na de 1e of 2e les. U ontvangt dan de helft van het geld retour minus € 50,- administratiekosten.

* Er wordt geen restitutie gegeven wanneer na de 3e les wordt gestopt.

* Er wordt geen restitutie gegeven wanneer een les wordt gemist. Soms kan een gemiste les worden ingehaald in een vergelijkbare klas als daar ruimte is; neem contact met ons op via info@wordpress-649787-2121462.cloudwaysapps.com dit te bespreken.

* Als Raising English een les als gevolg van slecht weer of ziekte moet annuleren, dan zullen wit dit tijdig aan u doorgeven. De betreffende les zal worden ingehaald na afloop van de geplande serie lessen.

Ouder + kind of Drop-Off

* Wij vinden het fijn als ouders bij de lessen aanwezig zijn. Ouders zijn van harte welkom om deel te nemen aan de lessen bij elke leeftijdscategorie.

* Bij de klassen voor 1- en 2-jarigen en de Open Studio zijn ouders verplicht om bij de lessen aanwezig te zijn.

* Bij de klassen voor 3-4-jarigen bestaat de mogelijkheid om uw kind alleen achter te laten.

* Bij de klassen voor 4-jarigen en oudere kinderen zijn de kinderen in principe zonder ouders in de les.  We moeten de volledige contactinformatie van u op het inschrijfformulier van uw kind hebben als je van plan bent om drop-off.

* Als u uw kind bij ons achterlaat, dan dient u 5 minuten voor het geplande einde van de les terug te zijn om uw kind te helpen bij het verzamelen en inpakken van het werk. Bel de docent als u te laat bent om eventuele onrust voor uw kind of ons te voorkomen!

Snacks, Allergieën en Welzijn

* Tijdens de lessen van Raising English is er geen tijd om te eten. U mag uw kind wel iets te eten meegeven, maar eten in de klas is, voor zowel kinderen als ouders, niet toegestaan.

* Gelieve geen warme dranken mee te nemen in de klas.

* Als uw kind ziek is, verzoeken wij u kind niet naar de les te sturen. We weten hoe vervelend het is om een ziek kind te hebben, maar we willen niet het risico lopen dat andere kinderen ook ziek worden.